Katastr nemovitostí

Zde si můžete vyhledat přímo na Katastru nemovitostí ČR nemovitost a práva k ní.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Vyhledání stavby

Vyhledání parcely

Vyhledání jednotky

Vyhledat řízení

Zobrazení mapy

Vyhledávání LV

Informace z katastrálního území