Lektorování – kurzy a školení

Pro začínající, ale i stávající makléře, poskytuji poradenství, školení a kurzy. Školení a kurzy v rozsahu jednoho školícího dne v oblasti realitního práva, obchodních dovedností atd.

 

V realitním obchodě se bohužel pohybují makléři, kteří nemají dostatečné základní znalosti tohoto oboru a není výjimkou, že se občas klienti takovýchto makléřů dostanou do problémů. Mnoho makléřů neumí s klienty správně a efektivně jednat, správně jim prezentovat prodávanou nemovitost, zajistit potřebné dokumenty a případně pomoc vyřešit vzniklé problémové situace. Zklamaní zájemci se pak často obrací přímo na vlastníky nemovitostí a povolání makléře se pro ně stává nedůvěryhodným. Jenže v takovém případě hrozí zájemci riziko případného podvodu od přímého „vlastníka“, který neznalého a nezkušeného zájemce může připravit o peníze. Makléř by tedy měl být ten profesionál, který vše zařídí a případný možný podvod včas odhalí a ochrání tak svého zájemce. Ne vždy to ale tak je.

 

Tomu lze jednoduše zabránit soustavným vzděláváním a trénováním svých dovedností. Neustálé si osvojování nových znalostí a dovedností teprve vede k profesionalitě makléře, tak jako se neustále musí vzdělávat lékař, právník, tak i makléř se musí neustále vzdělávat.

Realitní trh je velmi specifický obor, který se neustále mění.  Jako nováček v realitním oboru, se bez základních znalostí neobejdete. Je určitý základ, který je potřeba zvládnout, ať je to v otázce práva, stavebnictví, financí či psychologie prodeje.

 

Školení a kurzy zaměřuji na to, aby makléř znal víc nežli základy určitých pojmů a měl tak povědomí ze všech souvisejících okruhů.

 

1) oblast práva (soukromé právoveřejné právo)

2) psychologie prodeje (- prezentování sebe a nemovitosti- jednání s protistranou – aktivní přístup – upřímnost – zjištění potřeb zájemce

3) prodejní dovednosti (- jak telefonovat – kde hledat nemovitosti – jak získat nemovitost – jak prodávat nemovitost – co znát o nemovitosti – co mít připraveného – jak komunikovat)

Je na každém z nás, zda upřednostníme rychlý a velký výdělek před tím, abychom se stali profesionálem a klient byl s námi spokojen a doporučil nás dál. S profesionalitou a výjimečností v přístupu ke klientovi přicházejí i výdělky.

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook