Inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitostí je odborné prověření staršího domu, bytu či novostavby, které posuzuje skutečný technický stav objektu a jeho hodnotu. Spolu s právním prověřením jsou základními službami, které se provádějí při nákupu jakékoli nemovitosti, a to obvykle na náklady kupujícího.

Služba je nabízena kupujícím, prodávajícím i realitním makléřům, aby snížila rizika, napomohla dosažení férové ceny a celkově usnadnila uzavření obchodu.

Na severoamerickém kontinentu či ve Velké Británii je tato služba při koupi bytu nebo domu běžná. Odborně prověřena je naprostá většina nemovitostí na realitním trhu.

Kritéria posouzení stavu budovy

 • Statické posouzení budovy
 • Hydroizolace objektu
 • Energetická náročnost budovy
 • Posouzení míry hluku v objektu
 • Prověření bezpečnostních, požárních a hygienických požadavků
 • Posouzení stavu povrchů podlah, stěn apod.
 • Stav technického zařízení budovy (instalace, rozvody)
 • Skutečná cena nemovitosti a odhad nákladů na sanaci vad

Metody inspekce nemovitostí

 • Technický popis stavu objektu – statika, hydroizolace, povrchy, stav technických zařízení
 • Akustická měření vzduchové a kročejové průzvučnosti
 • Termovize – zkouška úniků tepla a termoizolace domu
 • Blower door test – zkouška vzduchotěsnosti např. stěn, střechy
 • Energetická studie – náročnost domu na spotřebu energií především vytápění